8Mm Bằng Bao Nhiêu Cm ) – Bảng Quy Đổi Đơn Vị Đo Độ Dài

Milimet để centimet chuyển đổi cho phép bạn thực hiện một sự chuyển đổi giữa milimet và centimet dễ dàng. Bạn có thể tìm thấy công cụ sau.

Đang xem: 8mm bằng bao nhiêu cm

từcentimetdặmdecimétfeetinchKilômetmétmicrometmicronmilimetnanometnautical milesyardssangcentimetdặmdecimétfeetinchKilômetmétmicrometmicronmilimetnanometnautical milesyards

milimet 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 32 mm 33 mm 34 mm 35 mm 36 mm 37 mm 38 mm 39 mm 40 mm 41 mm 42 mm 43 mm 44 mm 45 mm 46 mm 47 mm 48 mm 49 mm 50 mm 51 mm 52 mm 53 mm 54 mm 55 mm 56 mm 57 mm 58 mm 59 mm 60 mm 61 mm 62 mm 63 mm 64 mm 65 mm 66 mm 67 mm 68 mm 69 mm 70 mm 71 mm 72 mm 73 mm 74 mm 75 mm 76 mm 77 mm 78 mm 79 mm 80 mm 81 mm 82 mm 83 mm 84 mm 85 mm 86 mm 87 mm 88 mm 89 mm 90 mm 91 mm 92 mm 93 mm 94 mm 95 mm 96 mm 97 mm 98 mm 99 mm 100 mm
centimet 0.1 cm 0.2 cm 0.3 cm 0.4 cm 0.5 cm 0.6 cm 0.7 cm 0.8 cm 0.9 cm 1 cm 1.1 cm 1.2 cm 1.3 cm 1.4 cm 1.5 cm 1.6 cm 1.7 cm 1.8 cm 1.9 cm 2 cm 2.1 cm 2.2 cm 2.3 cm 2.4 cm 2.5 cm 2.6 cm 2.7 cm 2.8 cm 2.9 cm 3 cm 3.1 cm 3.2 cm 3.3 cm 3.4 cm 3.5 cm 3.6 cm 3.7 cm 3.8 cm 3.9 cm 4 cm 4.1 cm 4.2 cm 4.3 cm 4.4 cm 4.5 cm 4.6 cm 4.7 cm 4.8 cm 4.9 cm 5 cm 5.1 cm 5.2 cm 5.3 cm 5.4 cm 5.5 cm 5.6 cm 5.7 cm 5.8 cm 5.9 cm 6 cm 6.1 cm 6.2 cm 6.3 cm 6.4 cm 6.5 cm 6.6 cm 6.7 cm 6.8 cm 6.9 cm 7 cm 7.1 cm 7.2 cm 7.3 cm 7.4 cm 7.5 cm 7.6 cm 7.7 cm 7.8 cm 7.9 cm 8 cm 8.1 cm 8.2 cm 8.3 cm 8.4 cm 8.5 cm 8.6 cm 8.7 cm 8.8 cm 8.9 cm 9 cm 9.1 cm 9.2 cm 9.3 cm 9.4 cm 9.5 cm 9.6 cm 9.7 cm 9.8 cm 9.9 cm 10 cm
READ:  500 Đô La Mỹ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Dong Được Bao Nhiêu

milimet là đơn vị độ dài trong hệ mét, bằng một phần nghìn mét, là đơn vị chiều dài cơ sở SI. Vì vậy, có hàng ngàn mm trong một mét. Có mười milimet trong một centimet.

Tên đơn vịKý hiệuđộ nétLiên quan đến đơn vị SIHệ thống đơn vị
milimet mm

≡1×10-3 m ≡ 0.001 m

≡1×10-3 m ≡ 0.001 m

Metric system SI

Xem thêm: Top 10 Môn Thể Thao Nào Kiếm Được Nhiều Tiền Nhất Thế Giới? Top 7 Môn Thể Thao Có Thu Nhập Cực Tốt Thế Giới

milimetcentimetmilimetcentimet
1 ≡ 0.1 6 ≡ 0.6
2 ≡ 0.2 7 ≡ 0.7
3 ≡ 0.3 8 ≡ 0.8
4 ≡ 0.4 9 ≡ 0.9
5 ≡ 0.5 10 ≡ 1

Một centimet là đơn vị độ dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét, centi là tiền tố SI với hệ số 1/100. Centimet là đơn vị cơ bản của chiều dài trong hệ đơn vị cm giây-giây-giây (CGS) không được chấp nhận.

Tên đơn vịKý hiệuđộ nétLiên quan đến đơn vị SIHệ thống đơn vị
centimet cm

≡1×10-2 m ≡ 0.01 m

≡1×10-2 m ≡ 0.01 m

Metric system SI

Xem thêm: Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất 2021, Mẫu Đơn Xin Việc Hay Bằng Tiếng Anh

bảng chuyển đổi

centimetmilimetcentimetmilimet
1 ≡ 10 6 ≡ 60
2 ≡ 20 7 ≡ 70
3 ≡ 30 8 ≡ 80
4 ≡ 40 9 ≡ 90
5 ≡ 50 10 ≡ 100

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: quy đổi