2 Inch Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, M? Cách Quy Đổi Chính Xác Nhất

Việc biết được 1 inch bằng bao nhiêu cm phù hợp các lĩnh vực yêu cầu đơn vị đo chiều dài là cm. Ở Việt Nam, đơn vị cm được sử dụng phổ biến hơn so với inch, là đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản mét trong hệ đo lường quốc tế SI.

Inch là một đơn vị đo chiều dài theo thông lệ được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ, Canada, và Vương quốc Anh.

Đang xem: 2 inch bằng bao nhiêu cm

1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch tương đương 2.54 centimet:

1 in = 2.54 cm

Cách đổi In ra Cm

Khoảng cách d tính theo đơn vị centimet (cm) bằng khoảng cách d tính theo đơn vị inche (″) nhân 2,54.

Công thức:

d(cm) = d(in) × 2.54

Ví dụ:

– Đổi 30 inche sang cm:

d(cm) = 30″ × 2.54 = 76.2 cm

– 7 inch bằng bao nhiêu cm?

d(cm) = 7 × 2.54 = 17.78 cm

– Đổi 2 3/8″ sang cm:

d(cm) = (2 + 3/8) x 2.54 = 6.0325 cm

Bảng quy đổi Inch sang Centimet

Inch (“)Centimet (cm)
0.01 in 0.0254000 cm
1/64 in 0.0396875 cm
1/32 in 0.0793750 cm
1/16 in 0.15875 cm
0.1 in 0.2540 cm
1/8 in 0.3175 cm
1/4 in 0.635 cm
1/2 in 1.27 cm
1 in 2.54 cm
2 in 5.08 cm
3 in 7.62 cm
4 in 10.16 cm
5 in 12.70 cm
6 in 15.24 cm
7 in 17.78 cm
8 in 20.32 cm
9 in 22.86 cm
10 in  25.40 cm
20 in 50.80 cm
30 in 76.20 cm
40 in 101.60 cm
50 in 127.00 cm
60 in 152.40 cm
70 in 177.80 cm
80 in 203.20 cm
90 in 228.60 cm
100 in 254.00 cm
READ:  1Kg Bằng Bao Nhiêu Pound - 1 Pound Bằng Bao Nhiêu Kg Và

Related Posts
1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet?

Inch là gì?Một inch có thể được định nghĩa là một… read more

1m bằng bao nhiêu cm, dm, mm, km, inch, yard, feet, dặm?

Xem thêm: Tìm Tên Con Vật Có 2 Chữ Ch Hoặc Tr, Con Vật Có Chữ C Ở Đầu

Mét là gì?Mét là đơn vị đo độ dài cơ bản… read more

Quy đổi từ Inch sang M

Cách đổi inch sang mm1 inch tương đương 0.0254 mét:1 in… read more

Quy đổi từ M sang Inch

Cách đổi m sang inch1 mét tương đương 39.37007874 inch:1m =… read more

Xem thêm: Top 4 Bộ Phim Cung Đấu Hay Nhất Mà Bạn Nên Xem, Những Bộ Phim Cung Đấu Hay Nhất Mà Bạn Nên Xem

Quy đổi từ Cm sang Px (Centimet To Pixel)

Có bao nhiêu pixel trong 1 centimet?Giả sử mật độ điểm… read more

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: quy đổi