1Hm Bằng Bao Nhiêu M Bằng Bao Nhiêu M, Km, Cm? Đổi Đơn Vị Héc Tô Mét (1Hm)

Trong bài học hôm nay, doanhnhan.edu.vn sẽ tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ dài qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Ở các bài học trước, con đã được là quen với bảng đơn vị đo độ dài. Trong bài học hôm nay, doanhnhan.edu.vn sẽ tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ dài qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Đang xem: 1hm bằng bao nhiêu m

1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài đã học

1.1. Giới thiệu các đơn vị đo độ dài đã học.

Xem thêm: Ảnh Dế Mèn Đẹp – 100+ Tải Hình Ảnh Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

Các đơn vị đo độ dài đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

1.3. Quy tắc quy đổi đơn vị đo độ dài

*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. Bài tập thực hành – Có lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = …cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1km = …dam

1km = …hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam – 35dam

b) 200hm – 150hm + 40hm

c) 230hm – 90hm – 30hm

d) 120dam + 20dam – 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km – 20dam + 30dam

b) 15dam – 50m + 40cm

c) 2km + 10hm – 30dam

d) 3hm – 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây dài 50dm, người ta đã cắt 3hm. Hỏi độ dài còn lại của sợi dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam – 35dam

= 60dam – 35dam

= 25dam

b)

200hm – 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm – 90hm – 30hm

= 140hm – 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam – 65dam

= 140dam – 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km – 20dam + 30dam

= 1000dam – 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam – 50m + 40cm

= 15000cm – 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm – 30dam

= 200dam + 100dam – 30dam

= 300dam – 30dam

= 270dam

d)

3hm – 15m + 100m

= 300m – 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài còn lại của sợi dây là:

50 – 30 = 20 (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài tập tự luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = …dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam – 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm – 30hm

d) 90dam – 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 3hm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2dam. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

Xem thêm: Phí Học Bằng C Giá Bao Nhiêu Tiền? Học Bằng Lái Xe Hạng C Bao Nhiêu Tiền

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết trên đã chia sẻ các kiến thức về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy tham khảo các video bài giảng tại doanhnhan.edu.vn để giúp con học tập hiệu quả hơn nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: quy đổi
READ:  5 Usd Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam ? Tỷ Giá Chuyển Đổi 5 Đô