Tài liệu về Quy chế tiền lương thưởng và phụ cấp theo nguyên tắc 3Ps

Như mọi người đều biết “Hệ thống tiền lương - tiền thưởng - phúc lợi” là một công cụ quan trọng mang tính chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ phải đương đầu với các tập đoàn, công ty nước ngoài trong cuộc chiến giành nhân viên giỏi. Tại sao các tập đoàn, công ty nước ngoài luôn thu hút và duy trì được một đội ngũ nhân viên giỏi. Câu trả lời sẽ là rất nhiều lý do nhưng không thể không nhắc đến tính công bằng bên trong, cũng như bên ngoài của hệ thống tiền lương.

Tài liệu quy chế tiền lương thưởng

Một nguyên tắc trả lương hiện nay các công ty đang áp dụng rộng rãi (nhất là các công ty nước ngoài) đó chính là nguyên tắc 3Ps :

- Position (Định giá lương theo giá trị công việc).

- Person (Định giá lương theo năng lực cá nhân).

- Performance (Định giá lương theo kết quả).

 

Tài liệu dưới đây sẽ nói chi tiết hơn về nguyên tắc này áp dụng trong việc xây dựng quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp.

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]