Download tài liệu về CMO 22 Quy luật cơ bản của Quảng cáo

22 quy luật được đề cập đến trong tài liệu là những quy luật cần biết để xây dựng một thương hiệu mạnh.

Tài liệu giúp hệ thống hóa những nguyên tắc phổ quát cơ bản của việc quảng cáo cs hiệu quả, như đã được các nhà quảng cáo hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới nêu lên. Những nguyên tắc tiếp thị trước đầy ẩn chứa trong các mô hình cấu trúc mà những nhà tiếp thị vẫn theo sát (mô hình thương hiệu hàng đầu, mô hình cái thang, mô hình củ hành, biểu đồ phân tử, mô hình bánh xe). Cho đến nay khía cnahj quảng cáo trong tiếp thị vẫn chưa được phân tích kỹ. 

22 quy luật về quảng cáo

Một cẩm nang thiết thực, hữu dụng cho tất cả những nhà kinh doanh – những quy luật cần biết để xây dựng một thương hiệu vững mạnh qua quảng cáo.

Download tại đây:

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]