Download tài liệu về CFO và những kỹ năng cần thiết

Hiện nay, đa phần các CFO đều kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng (KTT). Tuy nhiên, những đòi hỏi về kiến thức và kỹ năng của CFO rất khác với Kế toán trưởng, chính điêu lầm tưởng này đã khiến cho các CFO ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các CFO ở các doanh nghiệp còn kiêm nhiệm bị kiềm chân trong việc hoạch định tài chính.

Tài liệu kỹ năng cho CFO

Ngoài kiến thức căn bản về tài chính, các CFO còn cần phải có kỹ năng quản lý tài chính tốt.

Trong tài liệu sẽ đề cập đến 7 kỹ năng cần thiết dành cho các CFO để có thể quản lý tài chính mọt cách tốt nhất.

Download tại đây: 

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]