Download tài liệu Triển khai kinh doanh cửa hàng franchise

Liệu ý tưởng franchise có điều gì độc đáo mà đối thủ không dễ sao chép hay bắt chước? Điều độc đáo này có thể là bí quyết công thức các món ăn, một quá trình hay thông tin độc quyền sở hữu hoặc những sản phẩm được chế biến hay phát minh riêng một cách đặc biệt. Kế tiếp, ý tưởng franchise liệu có nền tảng phát triển bền vững không? Nếu ý tưởng franchise tương tự theo kiểu "tôi giống thế” như các ý tưởng franchise khác thì cơ hội phát triển bền vững của mô hình franchise sẽ thấp hơn nhiều.

Tài liệu kinh doanh franchise

Kinh doanh cửa hàng franchise hiện nay đang là xu hướng, tài liệu dưới đây sẽ là những chỉ dẫn cơ bản cho bạn khi bắt đầu hình thức kinh doanh này.

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]