Download tài liệu Quyền lực mềm, quyền lực cứng và việc lãnh đạo

“Một nhà lãnh đạo tốt nhất khi mọi người biết rõ ràng rằng anh ta tồn tại, không tốt lắm khi mọi người vâng lời và tôn anh ta lên, và tồi tệ nhất khi họ khinh miệt anh ta”. Lão Tử đã nói như vậy vào năm 630 trước Công nguyên. Đó cũng là câu trích dẫn mà giáo sư Joseph S. Nye của Đại học Havard đã sử dụng để mở đầu bài viết của mình.

Download tại đây:

Phần 1:

download

 

Phần 2:

download

 

Phần 3:

download

 

Phần 4: 

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]