Download tài liệu Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng (hay dịch vụ khách hàng – Customer Care) là tất cả những gì cần thiết mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ các khách hàng mình đang có.

 

Tài liệu chăm sóc khách hàng

 

Việc chăm sóc khách hàng là thực sự cần thiết hiện nay khi mà sức cạnh tranh của thị trường đang lên cao. Tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được phần nào về quy trình cũng như phương thức chăm sóc khách hàng đạt hiệu quả cao nhất.

 

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]