Download tài liệu 10 Câu hỏi cho các CFO thời hậu khủng hoảng

Khủng hoảng tín dụng và cú sốc kinh tế đã đẩy các Giám đốc tài chính ra chiến trường với hàng loạt các động tác khẩn cấp, mà phần đông trong đó hướng tới mục tiêu duy trì sự tồn tại của công ty trong cơn suy thoái.

Những đánh giá và phân tích của CFO vào lúc này là đầu vào quan trọng thúc đẩy quá trình tư duy phản biện tích cực của đội ngũ quản lý về các cơ hội kinh doanh và có cái nhìn tỉnh táo với chí phí, lợi nhuận và cả rủi ro trong hành trình theo đuổi các thành công kinh doanh.

Tài liệu này sẽ đưa ra 10 câu hỏi giúp các CFO ưu tiên thứ tự giải pháp giúp doanh nghiệp vượt lên trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Download tài liệu tại đây:

Download tài liệu bán hàng

 

nha sach onlinesach triet hocsach ngoai ngusach tam ly hoctu dien y hoc


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]