Download sách Chân dung nước Mỹ

Là một nước ra đời sau so với nhiều nước tư bản, nhưng Hoa Kỳ là một trong những cường quốc có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Vì vậy tìm hiểu về đất nước là một công việc hết sức có ý nghĩa; và cuốn sách "Chân Dung Nước Mỹ" sẽ là tài liệu cần thiết cho các nhà nghiên cứu . có thêm thông tin, tư liệu tham khảo mà còn giúp các bạn học sinh, sinh viên có sự chuẩn bị nếu muốn tới đây du học, tiếp cận kiến thức.

Sách chân dung nước mỹ

Download tại đây:

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]