Download “Quy trình bán hàng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”

Tài liệu sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất mà một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có, để từ đó biết cách bán hàng thành công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới.

Tài liệu kỹ năng án hàng chuyên nghiệp

Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển kỹ năng và hiệu quả của hoạt động bán hàng luôn là điều trăn trở của cả nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Download tại đây:

download

 

 


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]