Down load tài liệu Kỹ năng quản lý theo mục tiêu

Mục tiêu là những trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Tên tiếng anh là management by object (viết tắt là MBO).Lợi ích của MBO là khuyến khích tính chủ động sáng tạo của cấp dưới tham gia vào việc lập mục tiêu,kiểm soát dễ hơn,tổ chức được phân định rõ ràng,có sự cam kết của cấp dưới về yêu cầu hiệu quả công việc của họ. Tất cả những điều đó sẽ được làm rõ trong tài liệu dưới đây.

 

 

download


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]