Vai trò của CMO giám đốc Marketing trong doanh nghiệp

Vai trò của CMO giám đốc Marketing trong doanh nghiệp

CMO (Chief Marketing Officer – Giám đốc marketing) là một chức vụ quản lý cao cấp, chịu trách nhiệm về marketing trong một công ty. Thông thường, vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp kết quả công việc cho tổng giám đốc (CEO). Vai trò và trách nhiệm của CMO liên quan đến việc … Xem Thêm