Sự khác biệt giữa CEO và CEO chuyên nghiệp

Sự khác biệt giữa CEO và CEO chuyên nghiệp

CEO Giám đốc điều hành là vị trí mang tính “chìa khóa” để tạo nên tính chuyên nghiệp cho mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động công ty. Việt Nam hiện đang rất thiếu các nhà điều hành chuyên nghiệp, mà một trong những nguyên nhân chính là nhiều người chưa có những … Xem Thêm