Quy luật tập trung trong Marketing

Quy luật tập trung trong Marketing

22 Quy luật bất biến trong Marketing – Quy luật tập trung trong Marketing Vũ khí mạnh mẽ nhất trong marketing là gắn được một từ ngữ vào tâm trí khách hàng. Một công ty có thể trở nên thành công vượt bậc nếu họ tìm cách đưa được một từ ngữ hoặc một cụm … Xem Thêm