Quy luật nhận thức trong marketing

Quy luật nhận thức trong marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – Quy luật nhận thức trong marketing Marketing là cuộc chiến về nhận thức. Nhiều người quan niệm rằng marketing là cuộc đọ sức giữa các sản phẩm, và theo thời gian, sản phẩm thắng thế là sản phẩm tốt nhất. Với suy nghĩ này, những người làm … Xem Thêm