Quy Luật Ghi Nhớ trong Marketing

Quy Luật Ghi Nhớ trong Marketing

22 Quy luật bất biến trong Marketing – Quy Luật Ghi Nhớ trong Marketing Được khách hàng nhớ đến đầu tiên sẽ hiệu quả hơn là xuất hiện đầu tiên trên thị trường. Chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới là MITS Altair 8800. Và theo quy luật Tiên phong thì MITS … Xem Thêm