Quy luật chủng loại trong Marketing

Quy luật chủng loại trong Marketing

22 Quy luật bất biến trong Marketing – Quy luật chủng loại trong Marketing Nếu bạn không thể trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm nào đó, hãy chọn một sản phẩm mới mà bạn có thể trở thành người tiên phong. Ai là người thứ ba một mình bay qua … Xem Thêm