NS BlueScope 20 năm đồng hành cùng Việt Nam

NS BlueScope 20 năm đồng hành cùng Việt Nam

Sự kiện này như một lời cam kết đồng hành với ngành VLXD Việt Nam và liên tục cải tiến những công nghệ hàng đầu thế giới, góp phần tạo nên những công trình xanh bền vững, trường tồn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. NS BlueScope 20 năm đồng hành cùng Việt Nam … Xem Thêm