Mô tả công việc của CEO giám đốc điều hành

Mô tả công việc của CEO giám đốc điều hành

CEO tiếng Anh là Chief executive officer (viết tắt CEO), là người thay mặt hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm hoạt động của toàn công ty, điều hành tất cả mọi công việc hàng ngày. Với các công ty nước ngoài, giám đốc điều hành đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thiên nhiều … Xem Thêm