Khóa học Nghiệp vụ Thư ký và quản trị văn phòng

Khóa học Nghiệp vụ Thư ký và quản trị văn phòng

Học viện doanh nhân GED giới thiệu khóa học Khóa học Nghiệp vụ Thư ký và quản trị văn phòng ĐỐI TƯỢNG– Cán bộ, chuyên viên phòng hành chính quản trị, văn phòng, văn thư;– Trợ lý, thư ký lãnh đạo các phòng ban và các bạn sinh viên mong muốn có cơ hội làm việc … Xem Thêm