Khóa học Marketing Logistics

Khóa học Marketing Logistics

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Nhân viên các công ty vận tải, giao nhận, hang tàu, đại lý các hãng vận tải hàng không, các công ty kinh doanh dịch vụ Logistics nhưng chưa qua đào tạo chuyên nghiệp Sinh Viên khối Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Ngoại Ngữ,…muốn có thêm kiến thức … Xem Thêm