Khóa học Luật Kinh Doanh Cơ Bản GED

Khóa học Luật Kinh Doanh Cơ Bản GED

Lợi ích của khóa học: Học viên sẽ có một sự hiểu biết về định dạng và chức năng của báo cáo tài chính, bao gồm cả phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Nó cũng bao gồm việc sản xuất các báo cáo tài chính cho các nhóm công ty hợp … Xem Thêm