Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Học viện doanh nhân GED giới thiệu khóa học Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà Chương 1: Dẫn nhập 1. Giới thiệu khái niệm về “Property Management” 2. Sự khác nhau giữa “Residential 3. and Commercial Buildings” 4. Trở thành một “Property Manager” Chương 2: Quản Lý Cao Ốc 1. Sơ đồ quản … Xem Thêm