Giải Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015

Giải Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015

Giải Vô địch tin học văn phòng Thế giới tại Việt Nam góp phần thiết thực nâng cao kỹ năng tin học văn phòng của học sinh, sinh viên và người lao động Microsoft Office Specialist World Championship là Giải Vô địch tin học văn phòng có qui mô lớn nhất thế giới với lịch sử … Xem Thêm