Doanh nghiệp Việt đông nhưng manh mún

Doanh nghiệp Việt đông nhưng manh mún

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu tại phiên họp tổ ngày 22/10   Đất nước thiếu những doanh nghiệp lớn và  bài bản Vị lãnh đạo 62 tuổi với 5 năm trên cương vị tư lệnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 10 năm làm Chủ tịch tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy … Xem Thêm