8 Vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp cần lưu ý

8 Vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp cần lưu ý

Tài chính là công việc sáng tạo và lý thú, tuy nhiên để trở thành chuyên viên giỏi sẽ khó hơn nhiều so với công việc kế toán. Thật vậy, với chuyên viên kế toán chỉ cần có kiến thức kế toán nhất định, đức tính cẩn trọng và làm việc vài năm tích lũy … Xem Thêm