8 nguyên tắc cho một giám đốc điều hành giỏi

8 nguyên tắc cho một giám đốc điều hành giỏi

Các giám đốc điều hành giỏi có thể là những người có tính cách, thái độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, để trở thành một giám đốc điều hành có sức thuyết phục, họ thường phải: 8 nguyên tắc cho một giám đốc điều hành giỏi … Xem Thêm