10 cách hành xử thể hiện bạn là người thất bại

10 cách hành xử thể hiện bạn là người thất bại

Khi bạn có nhiều thập kỷ làm việc với các giám đốc điều hành và lãnh đạo doanh nghiệp, bạn không thể không nhận ra trên một chặng đường dài, việc làm nào đem lại lợi ích và việc nào không. Một điều mà tôi đã nhận ra, bản chất tính cách hay thói quen … Xem Thêm