Mô tả công việc của CHRO giám đốc nhân sự

Quản lý nhân sự không thể thiếu đối với từng công ty. Nhưng công việc của trưởng phòng nhân sự (Giám đốc nhân sự) là gì thì không phải ai cũng hiểu rõ. Cùng doanhnhan.edu.vn tìm hiểu cụ thể hơn nhé.

Mô tả công việc của CHRO giám đốc nhân sự

Mô tả công việc của CHRO giám đốc nhân sự

Đây là một trong những chức năng chính của công tác quản trị nhân sự tại công ty (CHRO). Nó đòi hỏi người làm công tác nhân lực phải thường xuyên phân tích nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Từ đó xác định những vấn đề cụ thể như công ty cần có những lao động như thế nào? Thời điểm nào nên tuyển dụng? Họ có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết không? Những lao động hiện tại của công ty có đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại hay chưa?

Việc phân tích này đòi hỏi cả một quá trình theo dõi thường xuyên, kỹ lưỡng và có liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong tổ chức

Các công việc cụ thể như sau:

Với các phòng ban, bộ phận nhân lực cần thường xuyên theo dõi nhân sự của các phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

1. Giám sát, tư vấn quá trình tuyển dụng.

Hoạch định chính sách về chế độ của công ty để thu hút nhân sự.
Điều phối phòng nhân lực tham gia tuyển dụng các vị trí còn thiếu cho các phòng ban. Tuy nhiên đối với các vị trí cao như phó phòng, trưởng phòng hay liên quan đến các vị trí chuyên môn thì trưởng phòng nhân sự sẽ là người trực tiếp tham gia phỏng vấn.

2. Đào tạo và phát triển

Đây là một quá trình rèn luyện tạo điều kiện cho nhân viên tiếp thu các kiến thức, học tập các kỹ năng mới. Quá trình này yêu cầu trưởng phòng nhân sự phải thường xuyên rà soát và đánh giá các yêu cầu về phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên, của người lao động đảm bảo đáp ứng cho yêu cầu hiện tại và tương lai của công ty. Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự như sau:

Xác định chiến lược phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi chất lượng nhân lực phải nâng lên, vì vậy cần đào tạo năng lực nhân viên.

Tổ chức nhiều chương trình hội thảo, đào tạo inhouse, tham gia khóa học nhân lực hoặc cử cán bộ chuyên ngành đi học tập tại các trung tâm đào tạo năng lực cán bộ.

Xây dựng nhiều buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhân viên, hoặc từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên.
Tăng cường quan tâm đến nhân sự doanh nghiệp, những người đang làm cố gắng giúp họ phát huy khả năng, những người nhân lực mới thì tạo điều kiện hòa nhập tốt hơn với văn hóa làm việc.

3. Duy trì và quản lý

Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Thu hút nhân tài là một việc khó, song giữ được nhân tài là công việc nhiều thử thách hơn đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Để làm tốt nhiệm vụ này, trưởng phòng nhân lực cần quan tâm đến 3 vấn đề chính là đánh giá nhân viên, trả công nhân viên và mối quan hệ giữa các nhân viên.

Luôn theo sát kết quả làm việc của nhân viên để có được đánh giá khách quan, chính xác nhất. Khi một nhân viên làm việc tốt, họ xứng đáng được khen thưởng, tuyên dương.
Trả lương đầy đủ, đúng thời gian để nhân lực yên tâm làm việc và cống hiến.
Tăng cường các hoạt động ngoài giờ nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết giữa các nhân viên, đó là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển doanh nghiệp.
Duy trì và lãnh đạo nhân lực
Duy trì và quản lý nhân lực – công việc của trường phòng nhân lực

4. Cập nhật thông tin và dịch vụ nhân lực

Hệ thống thông tin và dịch vụ nhân lực bao gồm cả một quá trình thu thập, tổng hợp có hệ thống các thông tin và dịch vụ liên quan đến quản trị nguồn nhân lực. Do đó trưởng phòng nhân lực phải là một người truyền tin hiệu quả. Làm sao để tất cả những thông điệp của quản lý công ty phải chuyển đến nhân viên một cách rõ ràng nhất. Từ đó sẽ có sự thống nhất và chia sẻ giữa ban quản lý và nhân viên.

Tổng hợp các kế hoạch, thông báo của ban giám đốc, trưởng phòng nhân lực có nhiệm vụ phân bố cấp dưới phòng chuyển đến các nhân viên ở các phòng ban khác nhau.
Xây dựng và ban hành các quy chế khen thưởng, báo cáo, xử phạt.

5. Tạo mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp

Ngoài doanh nghiệp: Trưởng phòng nhân lực phải là người nắm và xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, công ty cung cấp nguồn lực chất lượng cao, sở lao động…

Trong công ty: Trưởng phòng nhân sự cần có mối quan hệ mật thiết với ban quản lý, các phòng ban.
Trưởng phòng nhân lực phải biết cách tạo dựng mối quan hệ
nhân sự một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp. Tùy vào quy mô, quan niệm của doanh nghiệp mà công việc của trưởng phòng nhân sự được định hình theo những cách khác nhau. Dù ở cấp độ nào của công tác nhân lực, trưởng phòng nhân sự phải là người vạch ra chiến lược và tuyển dụng đúng người doanh nghiệp cần, đào tạo phát triển nguồn lực hiện có, duy trì và lãnh đạo nhân viên, hiểu rõ các thông tin và dịch vụ cần thiết cho các nhân viên đó. Một công ty muốn phát triển lớn mạnh phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ nhân sự.

Mặt khác, trưởng phòng nhân lực có một bản mô tả công việc rõ ràng, chi tiết là cơ sở cho các hoạt động khác công ty, giúp công ty hiểu được nhân viên nào cần để thực hiện công việc nhân sự tốt nhất. Qua đó trưởng phòng nhân sự cũng sẽ hiểu rõ hơn về nội dung công việc, quyền hạn, trách nhiệm của mình với công việc.

 


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]