Vai trò của giám đốc nhân sự

 Giám đốc nhân sự là người có vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động nhân sự, con người trong doanh nghiệp. Giám đốc nhân sự phải là người am hiểu tâm lý nhân viên, truyền đạt thông tin rò ràng và vạch ra chiến lược đúng. Một doanh nghiệp mạnh phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ nhân sự. Ngoài tài chính, nhân sự là nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp.

Vai trò của giám đốc nhân sự

 

 Vai trò của giám đốc nhân sự đôi khi không được coi trọng như các vị trí : giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, giám đốc marketing… Nhưng vai trò của giám đốc nhân sự (CPO) rất quan trọng, nó quyết định đến văn hóa doanh nghiệp trong công ty.

- Giám đốc nhân sự là chuyên gia tâm lí

Đặc thù của công tác nhân sự là kết nối tất cả các phòng ban trong công ty. Vì thế, giám đốc nhân sự phải là người am hiểu tâm lý. Hiểu được tâm lý nhân viên mới có thể gắn kết các nhân viên với nhau, giúp doanh nghiệp ngày một đi lên.

- Giám đốc nhân sự là người truyền tin hiệu quả

Khi giám đốc có một chiến lược cần truyền đạt đến nhân viên thì giám đốc nhân sự phải là người truyền tin hiệu quả. Tất cả những thông điệp của lãnh đạo công ty phải chuyển đến nhân viên rõ ràng. Đôi khi, có những quy định được ban hành từ trên xuống. Nhân viên cảm thấy mình bị áp đặt. Tuy nhiên, nếu giám đốc nhân sự biết cách, tất cả những khó khăn trên sẽ được giải tỏa.

- Giám đốc nhân sự là người hoạch định chiến lược

Một giám đốc nhân sự lý tưởng là người có khả năng cùng ban giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nhân sự. Với mỗi dự án khi công ty bắt tay với đối tác thì chính giám đốc nhân sự phải là người đưa ra kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho dự án đó. Thậm chí, giám đốc nhân sự phải dự đoán được xu hướng phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.

 Trường hợp nền kinh tế khủng hoảng, ban giám đốc đưa ra chính sách tinh giản đội ngũ, cất giảm chi phí. Nếu là một giám đốc nhân sự giỏi, vấn đề sẽ là: Chi phí đào tạo, phát triển và thu hút nhân tài không được giảm đi mà ngược lại phải tăng lên. Thậm chí, chi phí chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân viên cũng phải tăng lên.

Với những vai trò mà một CPO đảm nhiệm là rất quan trọng đối với hoạt động trong doanh nghiệp. Tùy vào quy mô của từng công ty mà vai trò của giám đốc nhân sự được định hình như thế nào cho hợp lý

Để tìm hiểu thêm về vai trò và nhiệm vụ của giám đốc nhân sự hãy đến với khóa học CPOĐào tạo giám đốc nhân sự chuyên nghiệp tại Học viện doanh nhân GED. Tại đó bạn sẽ hiểu được những vai trò và nhiệm vụ cần thiết để trở thành nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp trong tương lai.


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]