Tầm quan trọng của marketing trong kinh doanh

Tầm quan trọng của marketing trong kinh doanh

Với tốc độ phát triển của công nghệ và Internet như hiện nay thì marketing và đặc biệt là marketing online là lĩnh vực quan trọng và không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trường, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Vì thế, Marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp. Sử dụng Marketing trong công tác kế lập hoạch kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện phương châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường.

[caption id="attachment_25014" align="aligncenter" width="770"]tầm quan trọng của maatketing trong kinh doanh tầm quan trọng của maatketing trong kinh doanh[/caption]

Trong điều kiện cạnh trạnh trên thị trường gay gắt thì chỉ có doanh nghiệp nào biết hướng đến thị trường thì mới có khả năng tồn tại. Doanh nghiệp nào bắt kịp xu thế của thị trường sẽ là doanh nghiệp  thành công và đứng vững trên thị trường

 

Chúng ta có thể hiểu rằng : Marketing là quá trình xúc tiến với thị trường nhằm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của con người hay Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. Vì vậy, marketing là phương thức truyền thông tin đến với khách hàng, nói lên lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng giúp khách hàng hiểu rõ và biết đến sản phẩm một cách cụ thể nhất.

Bên cạnh đó, Marketing không thể tạo ra nhu cầu tự nhiên cũng không thể sáng tạo ra nó nhưng Marketing có khả năng phát hiện ra nhu cầu tự nhiên. Tuy nhiên nếu hoạt động của các nhà quản trị Marketing chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra nhu cầu tự nhiên của con người và sản xuất ra loại sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa thỏa mãn nhu cầu đó, thì trên thực tế họ không cần phải động vào nó nhiều. Nhưng kinh doanh như vậy trong điều kiện hiện nay sẽ mang lại hiệu quả rất thấp, trừ khi doanh nghiệp kinh doanh loại sản phẩm ở vào vị thế độc quyền.

Rõ ràng người làm Marketing không thể chỉ dừng lại ở nhu cầu tự nhiên, để tạo ra được sản phẩm hàng hóa thích ứng với nhu cầu thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp người ta phải hiểu một khía cạnh thứ hai của nhu cầu thị trường đó là mong muốn.

Mong muốn là một dạng cụ thể của nhu cầu tự nhiên gắn liền với những điều kiện cụ thể, những đặc điểm cụ thể về mọi phương diện của con người có thể như trình độ văn hóa, tính cách có nhân,… Ví dụ, đói là một cảm giác thiếu hụt lương thực, thực phẩm trong dạ dày, sự đòi hỏi về lương thực và thực phẩm để chống đói là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng người này thì muốn ăn cơm, người khác lại muốn ăn bánh mì, người này muốn ăn cơm khô, người khác lại muốn ăn cơm dẻo… Những sự khác nhau đó trong nhu cầu đòi hỏi được đáp lại bằng cựng một loại sản phẩm nhưng có những đặc tính khác nhau phản ánh mong muốn của con người. Mong muốn của con người có những sản phẩm cụ thể và hướng tới lợi ích của con người

 

Nhu cầu tự nhiên và mong muốn của con người là vụ hạn, nhà kinh doanh không chỉ phát hiện và sản xuất ra sản phẩm để thích ứng với chóng như là những sản phẩm cho không, mà phải thụng qua trao đổi để vừa thỏa mãn lợi ích của người tiêu dùng, vừa thỏa mãn mục đích của nhà kinh doanh. Vì vậy trong khi đáp lại nhu cầu tự nhiên và mong muốn của con người nhà kinh doanh phải tính đến một nội dung khác của nhu cầu thị trường đó là nhu cầu có khả năng thanh toán.

 

Như vậy, trong doanh nghiệp vị trí của người làm marketing hay còn gọi là giám đốc marketing đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp. Bởi vì người marketing la người tìm kiếm khách hàng hay doanh thu về cho doanh nghiệp. Họ phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng về các phương diện của nhu cầu. Doanh nghiệp muốn thắng lợi trong cạnh tranh thương trường, muốn đi đầu trong việc làm thỏa mãn và khai thác nhu cầu thị trường, muốn khái rơi vào thế đối phú bị động, thì việc nghiên cứu, tìm hiểu và xác định đúng đắn nhu cầu là một loại hoạt động tất yếu phải được thực hiện thường xuyên và chủ động bởi một bộ phận chuyên môn. Khẩu hiệu: “hãy yêu quý khách hàng hơn là sản phẩm” hoặc là: “hãy quan tâm tới lợi ích có thể đem lại cho khách hàng hơn là sản phẩm”

Qua những điều trên cho thấy, doanh nghiệp hiện nay nếu muốn phát triển và đứng vững trên thị trường thì hoạt động marketing là hoạt động không thể thiếu cho doanh nghiệp.

Bạn là giám đốc marketing trong doanh nghiệp hay bạn có mong muốn trở thành nhà marketing chuyên nghiệp. Bạn cần bắt kịp xu thế và những thay đổi của thị trường. Điều đó bạn có thể học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi tham gia khóa học CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp tại Học viện doanh nhân GED.

Chúc bạn và doanh nghiệp ngày càng thành công!


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]