Nhiệm cụ của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp

Nhiệm cụ của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp

Giám đốc tài chính hay còn gọi là CFO là người quản lý dòng tiền của doanh nghiệp. Có vai trò trong mọi hoạt động tài chính của công ty. Là người phân tich tình hình tài chính và đưa ra các chiến lược tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

->> Có thể bạn quan tâm

Khóa học giám đốc tài chính có nội dung gì?

nhiem-vu-giam-doc-tai-chinh-15-6-16

Vậy CFO là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, liên quan đến dòng tiền, phân tích và sử dụng doàng tiền một cách hiệu quả. Từ đó chúng ta có thể xe xét nhiệm vụ của CFO như là :

- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

 - Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

-  Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

-  Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng

-  Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

-  Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được

-  Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.

-  Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.

-  Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.

-  Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.

-  Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.

 -  Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

-  Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.

-  Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

Bạn đã thấy tầm quan trọng của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp hay chưa. Nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp vì vậy các CFO phải rèn luyện kỹ năng và là người am hiểu thị trường. Tại Học viện doanh nhân GED có khóa học CFO – Khóa học giành cho giám đốc tài chính chuyên nghiệp. Tại đó bạn được chia sẻ và học hỏi các kỹ năng của các CFO của các tập đoàn, ngân hàng có kinh nghiệm lâu năm trong ngành tài chính. Nếu bạn muốn tìm hiểu và củng cố kiến thức hãy đến với Học viện GED để trải nghiệm

 

 


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]