Một số nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo quản lý trong doanh nghiệp (Phần 1)

Để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quản lý, theo phân tích kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý

[caption id="attachment_23753" align="alignnone" width="660"]nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo quản lý Senior business man discussing work with his colleagues during a meeting at office[/caption]

Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố được 100% doanh nghiệp khảo sát lựa chọn là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến đào tạo quản lý, trong đó 87% doanh nghiệp xếp yếu tố này ở vị trí số một, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể nhất. 

Thực tế cho thấy, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế, yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng đã khiến nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo nhân lực nói chung và đào tạo quản lý nói riêng trong doanh nghiệp ngày càng tăng. Các doanh nghiệp đã nhận thức được đào tạo là biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thức đầu tư bền vững nhất. Một số doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo quản lý, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, lựa chọn các hình thức đào tạo trong công việc và ngoài công việc phù hợp...

Về đánh giá sự cần thiết của đào tạo quản lý trong doanh nghiệp hiện nay, 91% doanh nghiệp khẳng định đào tạo quản lý trong doanh nghiệp là rất cần thiết và cần thực hiện ngay. Tuy nhiên, chỉ nhận thức thôi thì chưa đủ, lãnh đạo doanh nghiệp cần biến nhận thức đó thành chiến lược, kế hoạch đào tạo dài hạn, thành các chương trình đào tạo cụ thể để không ngừng nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Thực tế cho thấy, vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng và đầu tư đúng mức cho đào tạo quản lý, hoặc nhìn nhận được vai trò của đào tạo nhưng thực hiện đào tạo một cách thiếu hệ thống và chưa tương xứng. Lãnh đạo doanh nghiệp quá bận rộn với công việc kinh doanh, chạy theo các mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn, các vấn đề nợ đọng hàng ngày, tối thiểu hóa chi phí bằng cách cắt giảm chi phí đào tạo…

Chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược sản xuất kinh doanh

Chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung và cán bộ quản lý nói riêng là bộ phận hợp thành của chiến lược sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đều không có chiến lược kinh doanh và 63% doanh nghiệp không có chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Theo kết quả khảo sát, chỉ có 36% doanh nghiệp khẳng định có kế hoạch đào tạo quản lý gắn với chiến lược kinh doanh, 42% doanh nghiệp cho rằng họ có chiến lược kinh doanh nhưng không có kế hoạch đào tạo quản lý, 22% doanh nghiệp trả lời rằng họ không có chiến lược kinh doanh và cũng không có kế hoạch đào tạo quản lý.

Bên cạnh đó, do đặc thù và tính chất của công việc quản trị, các chính sách nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo... sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác đào tạo quản lý.

Kết quả khảo sát cho thấy, chiến lược đào tạo phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh được 100% doanh nghiệp lựa chọn là yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo quản lý, trong đó 58% doanh nghiệp khảo sát xếp hạng thứ 3 trong số các nhân tố ảnh hưởng cơ bản nhất đến công tác đào tạo quản lý.

- Theo Đặng Thị Hương -


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]