Một số nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp (Phần 2)

Tiếp tục Một số nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo quản lý trong doanh nghiệp đã nói ở bài trước.

Tài chính

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nói chung có năng lực tài chính không mạnh. Sự hạn chế về tài chính được thể hiện ở cơ sở vật chất nghèo nàn, không có nơi sản xuất cố định, trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu, trình độ chuyên môn và quản lý còn thấp… dẫn đến tâm lý hoạt động “ăn xổi ở thì”.

Theo số liệu thống kê, 33% doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội phải sử dụng nhà ở làm địa điểm kinh doanh ; khoảng 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có mức vốn trung bình từ 1-5 tỷ đồng, đặc biệt các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tổng nguồn vốn còn nhỏ hơn.

Nguồn vốn hạn chế này được chia nhỏ cho những khó khăn về nhân lực, quản lý, công nghệ, địa điểm… khiến các doanh nghiệp luôn trong tình trạng “khát” vốn. Vì vậy, việc cắt giảm chi phí, trong đó có chi phí cho đào tạo là mục tiêu ưu tiên của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo kết quả khảo sát, số lượng doanh nghiệp chủ động đầu tư tài chính cho đào tạo chưa cao, trong đó 44% doanh nghiệp trả lời rằng chi phí đào tạo là do doanh nghiệp và cá nhân cùng chi trả; 36% doanh nghiệp lựa chọn phương án chi trả 100% chi phí đào tạo cán bộ quản lý, 20% doanh nghiệp cho rằng cá nhân phải tự chi trả kinh phí đào tạo (chủ yếu đối với các khóa đào tạo ngắn hạn do người học tự tìm kiếm và các chương trình đi học cấp bằng).

Như vậy, nguồn kinh phí hạn hẹp ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt đến công tác đào tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp nhận biết rõ nhu cầu đào tạo nhưng do khả năng tài chính hạn chế nên chỉ lựa chọn những khóa đào tạo với chi phí vừa phải, thường thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo ở mức trung bình.

Việc lựa chọn các chương trình đào tạo chất lượng cao với mức chi phí đáng kể là rất khó với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp và cá nhân cùng chi trả hoặc cá nhân tự chi trả chi phí đào tạo cho thấy cán bộ quản lý đã có ý thức tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý, chứ không trông chờ vào doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu công tác đào tạo hoàn toàn do cá nhân tự tìm kiếm, tự chi trả, mang tính tự phát, không xuất phát từ chiến lược và kế hoạch đào tạo… thì việc đào tạo đó có thể phục vụ cho mục đích cá nhân người học, học tập nhằm tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp khác. Đây cũng là lý do khiến các doanh nghiệp khó giữ chân cán bộ quản lý nếu không tạo cơ hội cho họ được học tập, phát huy năng lực và có cơ hội phát triển trong tương lai.

Yếu tố tài chính được 100% doanh nghiệp đánh giá là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến đào tạo cán bộ quản lý, trong đó 88% doanh nghiệp xếp đây là yếu tố ảnh hưởng thứ hai đến đào tạo cán bộ quản lý, sau yếu tố nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp.

Năng lực đào tạo cán bộ quản lý và tổ chức đào tạo

nhân tố ảnh hưởng đào tạo cán bộ quản lý

Với nền tảng tri thức thấp, năng lực tự đào tạo cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa là không nhiều. Công tác đào tạo và tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào các cơ sở đào tạo bên ngoài như các trường đại học, viện, doanh nghiệp tư vấn, đào tạo nhân lực…

Vì vậy, các hình thức đào tạo ngoài công việc đối với cán bộ quản lý được khá nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Xem xét công tác tổ chức đào tạo của doanh nghiệp cho thấy một số điểm cần lưu ý:

Về phân tích nhu cầu đào tạo:
Phân tích nhu cầu đào tạo dựa trên yêu cầu công việc và phân tích kết quả thực hiện công việc là rất cần thiết và sát với thực tế. Tuy nhiên, phân tích nhu cầu đào tạo đối với cán bộ quản lý là không dễ dàng, khi các tiêu chuẩn công việc và tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc cho cán bộ quản lý đều khó đo lường.
Bên cạnh đó, việc phân tích tổ chức và phân tích cá nhân cũng thường bị bỏ qua hoặc ít được thực hiện khi một số doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn yêu cầu công việc là căn cứ duy nhất để phân tích nhu cầu đào tạo.
Trong quá trình thực hiện, phần lớn các doanh nghiệp thực hiện đánh giá nhu cầu một cách không chính thức và không có phương pháp đánh giá bài bản. Vì vậy, việc phân tích nhu cầu đào tạo chưa được thực hiện tốt và chưa xác định chính xác nhu cầu đào tạo.
Về đánh giá kết quả đào tạo:
Đánh giá kết quả chương trình đào tạo nói chung và đào tạo cán bộ quản lý nói riêng là công việc rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. Các cấp độ đánh giá trong mô hình của Kirkpatrick được sử dụng để khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa về đánh giá hiệu quả đào tạo.

- Theo đặng thị hương -


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]