Khóa học CCO Quản trị bán hàng Phần 1

Khóa học CCO – Quản trị bán hàng – Phần 1: Tổng quan về quản lý bán hàng

 • Quy trình quản lý bán hàng

+ Thiết kế chính sách

+ Tuyển dụng và chọn lựa nhân viên bán hàng

+ Hòa nhập nhân viên bán hàng vào doanh nghiệp

+ Huấn luyện nhân viên bán hàng

+ Tiêu chuẩn thực hiện bán hàng và hệ thống báo cáo

+ Động viên và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng

+ Giám sát bán hàng

Quản trị bán hàng cho các CCO

 • Chân dung nhà quản lý bán hàng thành công
 1. a) Giáo dục: trình độ đại học là phù hợp nhất cho vị trí QLBH
 2. b) Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm bán hàng (không nhất thiết phải là một ngôi sao bán hàng)

Kinh nghiệm về quản lý

 1. c) Tính cách: giỏi quản lý con người, giao tiếp, chịu đựng được áp lực, hoàn thành chỉ tiêu, …
 2. d) Thói quen làm việc: thực tiễn, hiệu quả, ra thị trường thường xuyên
 3. e) Một người vợ hữu ích: hiểu và thông cảm công việc
 4. f) Khát khao

Khát khao được trở thành một Quản lý bán hàng và sau đó Quản lý bán hàng thành công

 • Vai trò và nhiệm vụ của người quản lý bán hàng

+ Đại diện bán hàng: thực hiện các giao dịch bán hàng chính như sau:

Thí điểm

Khách hàng quan trọng, lớn, đặc biệt

+ Quản trị hành chính liên quan đến bán hàng: quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, số liệu, báo cáo bán hàng, …

+ Tư vấn bán hàng: hướng dẫn nhân viên về kỹ thuật bán hàng, xử lý các tình huống bán hàng khác nhau, giải quyết khiếu nại, định giá,

+ Hoàn thành chỉ tiêu: người QLBH phải có khả năng dẫn dắt đội ngũ nhân viên đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra

+ lĩnh: phải là thủ lĩnh chính thức và cả không chính thức

+ Thúc đẩy nhân viên bán hàng: phải có khả năng động viên, thúc đẩy, phát triển nhân viên bán hàng.

 • Nhiệm vụ của quản lý: công việc , nhóm , các nhân

Yêu cầu công việc

 1. Xác định công việc
 2. Lập kế hoạch
 3. Phân chia công việc và nguồn nhân lực
 4. Kiểm soát chất lượng và tiến độ công việc
 5. Kiểm tra công việc thực hiện so với kế hoạch
 6. Điều chỉnh kế hoạch

 

Yêu cầu về nhóm

 

 1. Xác lập tiêu chuẩn của nhóm
 2. Tạo tinh thần đồng đội
 3. Duy trì tính kỹ luật và đoàn kết
 4. Cùng tập thể hợp sức để đạt mục tiêu đề ra
 5. Duy trì liên lạc
 6. Đào tạo nhóm

Động cơ thúc đẩy trong nhóm

Khóa học CCO quản trị thời gian

Yêu cầu về cá nhân

 1. Lắng nghe, thấu hiểu từng cá nhân
 2. Hỗ trợ và khuyến khích phát biểu ý kiên
 3. Giải quyết các vấn đề của từng cá nhân
 4. Phát hiện và sử dụng khả năng của từng cá nhân

 

 • Các kỹ năng quan trọng đối với nhà quản lý

+ Kỹ năng quản trị thời gian

+ Kỹ năng về kỹ thuật

+ Kỹ năng lãnh đạo

+ Kỹ năng giải quyết khó khăn

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Kỹ năng thương thảo

+ Lập kế hoạch và chương trình thực hiện

+ Kỹ năng chi phí và ngân quỹ

Xem tiếp phần 2


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]