Học CEO ở đâu để trở thành CEO thành đạt

CEO - Họ là ai?

CEO là người điều hành, lãnh đạo, người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy CEO có trách nhiệm vô cùng to lớn và không phải ai cũng tự nhiên trở thành một CEO chuyên nghiệp khi ngồi ở vị trí đứng đầu một doanh nghiệp. CEO là một nghề thì phải được học, trải nghiệm, làm và rèn luyện mới trở thành người có chuyên môn cao. Con đường từ một CEO bình thường để trở thành một CEO chuyên nghiệp không phải dễ dàng, không đơn giản cứ có nhiều tiền, nhiều bằng cấp học vị cao hoặc sống lâu lên lão làng” là có thế trở thành một CEO chuyên nghiệp. Đó là cả một quá trình học hỏi những người đi trước, tích lũy kinh nghiệm. Lời khuyên cho bạn hãy học hỏi những người có kinh nghiệm thực tế, những người thành công trong doanh nghiệp.

CEO và kiến thức cần có

CEO người chịu trách nhiệm các công việc như:

- Là người định hướng chiến lược và chỉ đạo triển khai thực hiện các chiến lược của công ty trung hạn và dài hạn.
- Là người chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị của công ty và chịu trách nhiệm với pháp luật, nhân viên, khách hàng và xã hội.
- Là người thiết lập hệ thống quản lý, điều hành cho toàn bộ hoạt động của công ty.
-  Là người đứng đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
-  Là người quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
-  Là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự sống còn của công ty thông qua quản lý tài chính của doanh nghiệp
 –  Là người nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.
    Và nhiều công việc khác…

 Vì vậy, để trở thành CEO thành đạt thì cần phải học hỏi nhiều, một câu hỏi đặt ra bạn học hỏi những kinh nghiệm thực tế đó ở đâu ?

Học viện doanh nhân GED với đội ngũ giảng viên cao cấp có nhiều kinh nghiệm thực tế, đã và đang làm chủ các doanh nghiệp lớn và thành công. Đến với Học viện doanh nhân GED bạn sẽ được trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm  của các chuyên gia giúp mọi người thành công trên con đường trở thành một giám đốc điều hành giỏi, chuyên nghiệp.


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]