Thực trạng đào tạo quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đội ngũ quản lý là lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp. Trước những thách thức của quá trình hội nhập, cán bộ quản lý vừa cần nâng cao hơn nữa năng lực, thái độ và kỹ năng quản lý để có thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Tuy nhiên, công tác đào tạo quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay còn nhiều hạn chế.

Thực trạng đào tạo quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đào tạo quản lý là một trong những chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Đối với cán bộ quản lý, đào tạo không chỉ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả công việc cho bản thân một cá nhân mà còn tác động đến hoạt động và hiệu quả của một bộ phận hoặc cả một tổ chức. Đào tạo và cải tiến liên tục là điều kiện cơ bản nếu các tổ chức và doanh nghiệp muốn duy trì lợi thế cạnh tranh . Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, công tác đào tạo quản lý còn nhiều hạn chế. Nhìn chung, các doanh nghiệp ít quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cập nhật thông tin để tăng tri thức. Một số doanh nghiệp nhìn nhận, đào tạo quản lý có thể được coi là không cần thiết. Do vậy, công tác đào tạo nói chung và đào tạo quản lý nói riêng trong các doanh nghiệp ít được quan tâm.

thực trạng đào tạo quản lý
Đánh giá thực trạng đào tạo quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quản lý, có một khảo sát về tình hình đào tạo cán bộ quản lý.

Phân tích kết quả điều tra cho thấy một số đặc trưng về công tác đào tạo quản lý như sau:

Về số lượng đào tạo: Một số doanh nghiệp chú trọng nhiều hơn vào công tác này và nhìn nhận đào tạo như một hình thức đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đã trích lập quỹ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng nguồn quỹ này vào đào tạo, phát triển cán bộ quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thực hiện đào tạo cán bộ quản lý chưa nhiều.
Về hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khá đa dạng. Các doanh nghiệp thực hiện cả hình thức đào tạo trong công việc và đào tạo ngoài công việc như huấn luyện và hướng dẫn, cử đi học ở trường đại học; tổ chức hội nghị, hội thảo; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn tại doanh nghiệp... Trong đó, hình thức đào tạo trong công việc được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất là huấn luyện và hướng dẫn, Hình thức đào tạo này thuận tiện cho doanh nghiệp và ít tốn kém nên được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, theo một số nhà quản lý thì hình thức này chủ yếu được doanh nghiệp áp dụng đối với cán bộ quản lý cấp trung và cấp cơ sở, do cán bộ quản lý cấp cao trực tiếp hướng dẫn và huấn luyện.
Hình thức tổ chức các khóa đào tạo quản lý ngắn hạn chủ yếu được áp dụng đối với một số doanh nghiệp có quy mô vừa, có khả năng tài chính và số lượng cán bộ cấp cao và cấp trung đủ lớn. Cũng theo một số cán bộ quản lý, hình thức cho phép cán bộ đi học tại các trường đại học thường do người học tự tìm kiếm và tự túc kinh phí.
Về phương pháp đào tạo: Các phương pháp đào tạo quản lý hiện đại như thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống, trò chơi kinh doanh... được đánh giá là những phương pháp đào tạo rất cần thiết nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Các phương pháp hiện đại khác như trò chơi kinh doanh, đóng vai... được các doanh nghiệp đánh giá là ít sử dụng trong đào tạo cán bộ quản lý,.
Về nội dung đào tạo: Nhóm kiến thức cơ bản về quản lý được các doanh nghiệp tập trung đào tạo nhiều hơn, như lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh, kỹ năng nghiên cứu, phát triển thị trường, quản lý tài chính/kế toán, chăm sóc và quản lý khách hàng... Nhóm kiến thức giúp nâng cao năng suất, chất lượng như quản lý chất lượng, tuyển dụng nhân sự, phát triển và quản lý nhóm cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Các kỹ năng quản lý liên quan đến cá nhân như đào tạo, hướng dẫn động viên nhân viên, kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý nhóm, kỹ năng quản lý sự thay đổi, quản lý thời gian... có tỷ lệ đào tạo thấp hơn trong khóa đào tạo quản lý

Một số cán bộ quản lý cho rằng, khi năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý trong doanh nghiệp còn hạn chế, họ thường mong muốn bổ sung những kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý trước. Những kỹ năng cá nhân có thể được các cán bộ quản lý tự học thêm. Tuy nhiên, các nhà quản trị cần coi trọng cả đào tạo kiến thức lẫn kỹ năng quản lý cá nhân bởi vì những kiến thức và kỹ năng này sẽ cùng hỗ trợ cho các nhà quản trị trong quá trình lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]