CFO và nội dung chính trong khóa học CFO

Bạn có biết trong doanh nghiệp, CFO (Chief Financial Officer) là viết tắt của giám đốc tài chính. Họ có vai trò là người quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cũng như cảnh báo rủi ro. Và nghề CFO cần phải được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Vậy cùng tìm hiểu nội dung trong khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp của Học viện doanh nhân GED gồm các nội dung cơ bản như:

cfo-gim-doc-tai-chinh

CFO và nội dung chính trong khóa học CFO

 

  1. Chân dung – tầm nhìn chiến lược CFO

- Tài chính Doanh nghiệp và vai trò của quản trị tài chính

- Nội dung và vị trí của quản trị tài chính

- Chức năng của quản trị tài chính

- Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính Doanh nghiệp.

  1. Phân tích tài chính Công ty

- Đọc báo cáo tài chính.

- Đánh giá thực trạng tài chính Công ty

- Mục tiêu và chiến lược tài chính Công ty

- Dự báo và hoạch định tài chính

- Phân tích các tỷ số tài chính đặc trưng cho Doanh nghiệp

- Hệ thống đòn bảy tài chính

  1. Pháp luật về tài chính doanh nghiệp

- Tổng quan những quy định pháp luật hiện hành về tài chính doanh nghiệp.

+ Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý thuế

+ Luật Chứng khoán, Luật Ngân hàng

+ Luật Bảo hiểm

- Làm thế nào để hạn chế những rủi ro pháp lý liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

+  Kỹ năng tra cứu, đọc và áp dụng văn bản pháp luật

+ Kỹ năng phân tích và giải quyết một tình huống pháp lý

+ Kỹ năng tham vấn chuyên gia và cơ quan quản lý nhà nước

+ Kỹ năng giải quyết tranh chấp pháp lý và tố tụng tòa án

Có thể bạn quan tâm: Điều kiện trở thành CFO giỏi

  1. Thuế và chính sách thuế Doanh nghiệp

- Pháp luật về Thuế hiện hành

- Kê khai thuế và quyết toán thuế

  1. Thẩm định tài chính dự án đầu tư

- Tại sao phải lựa chọn dự án đầu từ ?

- Các phương pháp lựa chọn dự án đầu tư ?

  1. Quản trị vốn và huy động vốn

- Quản trị vốn Doanh nghiệp:

   + Giá trị và thời gian tiền tệ

   + Chi phí sử dụng vốn

   + Các phương pháp lựa chọn đầu tư vốn hiệu quả.

- Huy động vốn:

   + Kết cấu vốn tối ưu

   + Huy động vốn ngắn hạn và dài hạn

   + Thuế tài chính

Trên đây là nội dung cơ bản trong khóa học Giám đốc tài chính của Học viện GED. Nếu bạn muốn tìm hiểu hãy cùng tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm hay hiểu biết về CFO trong doanh nghiệp.


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]