Các mối quan hệ của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

Các mối quan hệ của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp là những mối quan hệ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, người giám đốc bán hàng đóng vai trò then chốt trong cơ cấu quản trị bán hàng. Sự thành công hay thất bại của giám đốc bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh cho công ty. Chính vì vậy việc xây dựng các mối quan hệ để có thể hoàn thành công việc là điều vô cùng quan trọng. Người giám đốc bán hàng có 2 mối quan hệ chính là Quan hệ với các bộ phận trong công ty và Các mối quan hệ ngoài công ty.

Các mối quan hệ của giám đốc bán hàng

 

Các mối quan hệ của giám đốc bán hàng

Các mối quan hệ trong công ty:

- Phòng kế toán để giải quyết vấn đề khách hàng hoặc giải quyết tình trạng rắc rối trong sổ sách của một số nhân viên chào hàng.

- Phòng tổ chức nhân sự để hỗ trợ việc mô tả công việc đại diện bán hàng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhằm đạt được mục tiêu và đáp ứng cơ hội hoặc để kiểm soát tính đúng đắn của chế độ y tế và nghỉ hưu của một nhân viên chào hàng.

- Giám đốc tiếp thị hoặc giám đốc sản phẩm để tuyền đạt và nhận được thông tin về sản phẩm mới, xu hướng, thị trường và cạnh tranh.

- Phòng vận chuyển để xác định yêu cầu giao hàng cho khách hàng như thời gian giao hàng hoặc thời gian giao hàng đặc biệt.

- Phòng nghiên cứu và phát triển để tìm hiểu về kết quả hoạt động của khu vực, các đặc điểm sản phẩm và các vấn đề thực hiện sản phẩm.

Các mối quan hệ bên ngoài công ty:

Một giám đốc bán hàng sẽ phát triển và duy trì các quan hệ kinh doanh được mở rộng ra khỏi cơ cấu tổ chức chính thức. Các quan hệ này có thể được phân thành những loại sau:

- Các nhà cung cấp như các công ty vận tải, các công ty dịch vụ tại trường học và những nhà cung cấp thiết bị 

- Các khách hàng phân phối và/hoặc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Phần lớn những quan hệ này được duy trì như một bộ phận của những cuộc gọi điện thoại của nhân viên chào hàng.

- Các đối thủ cạnh tranh thường cũng hiểu nhau rất rõ. Về mặt đạo đức và pháp lý các giám đốc bán hàng phải thận trọng với những quan hệ này. Các công ty ngày càng lo lắng về những quan hệ có tính cạnh tranh ngay cả ở những mức độ “thấp” trong tổ chức. 

- Những tổ chức chuyên môn như Hội bảo vệ người tiêu dùng, hôi marketing,…. đưa ra quyền làm hội viên, sự huấn luyện và các mối liên hệ với những giám đốc bán hàng khác. 

- Các tổ chức doanh nghiệp tổng hợp mang đến cho giám đốc bán hàng các mối quan hệ cơ hội giới thiệu công ty ở mọi mức độ của cộng đồng địa phương.  Tuy rằng hai loại quan hệ sau cùng này mang tính tự nguyện nhưng nhiều công ty rất khuyến khích các giám đốc của mình tham gia.

Các mối quan hệ của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]