Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Học viện doanh nhân GED giới thiệu khóa học Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Chương 1: Dẫn nhập
1. Giới thiệu khái niệm về “Property Management”
2. Sự khác nhau giữa “Residential
3. and Commercial Buildings”
4. Trở thành một “Property Manager”

Chương 2: Quản Lý Cao Ốc
1. Sơ đồ quản lý-Mô tả công việc
2. Nguồn Nhân Lực
3. Lập Ngân Sách Quản Lý Cao Ốc

Chương 3: Quản trị tài chánh
1. Kế toán
2. Leasing and Occupancy
3. Move-in Procedures
4. Security deposits
5. Rent collection

Chương 4: Bảo trì và an ninh
1. Utility surcharge, common
2. area maintenance
3. Contracts and disbursements
4. Tenant / Agency relations
5. Maintenance and security

Chương 5: Quản lý dịch vụ khách hàng
1. Lease administration
2. Evictions
3. Inspection form
4. Maiantenance Request form
5. Grievance procedures

Chương 6: Trang Thiết Bị Tòa Nhà
1. Hệ Thống Lạnh
2. Xữ lý nước HT Chiller
3. Thang Máy
4. Hệ Thống Bơm
5. Máy Phát Điện
6. Biến Thế
7. CCTV
8. HT Báo Cháy
9. Chiếu Sáng công cộng
10. HT Xữ lý nước thải

♦ Quản Lý Các Nhà Cung Cấp DV
1. Bảo Vệ-(TT PCCC- Xây dựng phương án)
2. Vệ Sinh ( Vấn đề rác thải)
3. Diệt côn trùng-Bẫy chuột
4. Sân Vườn

♦ Các Tiện ích nếu có
1. Hồ bơi
2. Gym
3. Bar –café

Chương 7 : Quy trình - Thủ tục bàn giao mặt bằng
1. Fit-out guide
2. Cơ bản đọc bản vẽ mặt bằng và các bản vẽ khác trong yêu cầu quản lý
3. Quy trình bàn giao và quản lý thi công fit-out.

Chương 8 & 9: Lập kế hoạch kinh doanh cao ốc văn phòng (Property Marketing Plan)

Chương 10: Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng
- Property Lease Contract
- A guide to office building classifications : Class A, Class B & Class C

Chương 11 : Tham quan tòa nhà


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]