Cơ Sở Vật Chất

Tất cả các phòng học của GED đều được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện học tập cho học viên trong một môi trường học tập chuyên nghiệp, sang trọng, tiện nghi.

Phòng Học GED

Phòng học VIP tại Học Viện Doanh Nhân GED

Phòng học VIP tại GED

Phòng học tại GED

 

Phòng học tại GED 1

Phòng học tại GED 2

Phòng học tại GED 3