Học viện doanh nhân GED đào tạo quản trị doanh nghiệp

Học viện doanh nhân GED đào tạo quản trị doanh nghiệp

Khóa học CEO giám đốc điều hành chuyên nghiệp Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất từ những giảng viên cao cấp Source: Học viện doanh nhân GED đào tạo quản trị doanh nghiệp
Tài liệu học viện doanh nhân GED

Tài liệu học viện doanh nhân GED

 Tài liệu kinh doanh là một tài sản có giá trị như tất cả các tài sản khác của doanh nghiệp có tác động trực tiếp và có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Mỗi lĩnh vực, mỗi chức vụ quản lý đều … Xem Thêm
Hội Đồng Giảng Viên

Hội Đồng Giảng Viên

Giảng viên của GED là những chuyên gia uy tín trong và ngoài nước với trình độ và đẳng cấp quốc tế, có kiến thức vững vàng, kinh nghiệm thực tế sâu sắc và kỹ năng truyền đạt chuyên nghiệp. Các giảng viên của GED đều đã và đang là những những doanh nhân điều … Xem Thêm
Thông tin liên hệ – Sidebar

Thông tin liên hệ – Sidebar

HỌC VIỆN DOANH NHÂN GED
Danh Sách Sự Kiện

Danh Sách Sự Kiện

Những sự kiện hay cho các doanh nhân. Nơi “Kết nối tri thức – Chia sẻ thành công”
Giải Pháp Của Chúng Tôi

Giải Pháp Của Chúng Tôi

Cập nhật kiến thức kinh tế, xã hội mới nhất, hoàn thiện bài giảng theo từng thời gian để đáp ứng với sự thay đổi của kinh tế trong nước và thế giới.Học viện doanh nhân GED sẽ xây dựng kê hoạch, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ các giảng viên cao cấp … Xem Thêm