Người bán hàng cần có những gì để bán được hàng

Người bán hàng cần có những gì để bán được hàng

Người bán hàng là một mắt xích quan trọng trong chu trình kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận thông qua hành vi, cử chỉ, thái độ ứng xử, khả năng giao tiếp…với khách hàng, tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng.  Sau đây là những yêu cầu cần có đối … Xem Thêm
Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 3

Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 3

Đào tạo ngoài công việc Đào tạo theo phương thức từ xa      Là phương pháp đào tạo mà giữa người dạy và người học không trực tiếp gặp nhau tại một địa điểm và cùng thời gian mà thông qua phương tiện nghe nhìn trung gian. Phương tiện trung gian này có thể là … Xem Thêm
Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 2

Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 2

Đào tạo ngoài công việc      Đào tạo ngoài công việc là các phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi sự thực hiện các công việc thực tế. * Ưu điểm:  – Học viên thoát ly công việc trong thời gian tham gia đào tạo nên có điều kiện tiếp thu … Xem Thêm
Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 1

Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 1

Công tác đào tạo gắn kết với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp là một chủ trương đúng đắn nhằm làm thay đổi tư duy, cải thiện chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp một cách thường xuyên. Hiệu quả trong hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và các trung tâm đào tạo … Xem Thêm