Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 2

  1. Đào tạo ngoài công việc

     Đào tạo ngoài công việc là các phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi sự thực hiện các công việc thực tế.

Hình thức đào tạo tại doanh nghiệp phần 2

* Ưu điểm:

 - Học viên thoát ly công việc trong thời gian tham gia đào tạo nên có điều kiện tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng được truyền thụ.

 - Học viên có thể được đào tạo một nghề mới một cách bài bản, hệ thống hoặc có thể trang bị kỹ năng và phương pháp mới, nâng cao năng lực làm việc sau khóa học.

 - Đội ngũ giảng viên có kiến thức và kinh nghiệm sư phạm, phương pháp và phương tiện giảng dạy hiện đại. Do đó chất lượng đào tạo được nâng cao, học viên có khả năng nâng cao năng lực công tác và phương pháp luận.

* Nhược điểm:

 - Chi phí đào tạo tương đối lớn: chi phí cho các phương tiện giảng dạy, giáo trình đào tạo, chi phí thuê giáo viên… và cả chi phí cơ hội khi cử người lao động đi học trong thời gian làm việc

 - Thời gian đào tạo thường kéo dài

 - Một số nội dung trong chương trình đào tạo có thể không được ứng dụng vào trong công việc thực tế của người lao động …

              Đào tạo ngoài công việc bao gồm các phương pháp sau:

1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp

     Nhiều doanh nghiệp lớn thành lập các trường, lớp đào tạo của mình nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình.

      Trong phương pháp này, chương trình đào tạo bao gồm hai phần: Lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết được giảng dạy tập trung do các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật phụ trách. Còn phần thực hành thì được tiến hành ở các phân xưởng thực tập do các kỹ sư hoặc công nhân lành nghề hướng dẫn. Phương pháp này giúp cho học viên học tập có hệ thống hơn.

2. Cử đi học ở các trường chính quy

      Các doanh nghiệp cũng có thể cử người lao động đến học tập ở các trường dạy nghề hoặc quản lý do các Bộ, ngành hoặc do Trung ương tổ chức.

      Trong phương pháp này, người học sẽ được trang bị tương đối đầy đủ cả kiến thức lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành. Tuy nhiên phương pháp này tốn nhiều thời gian và kinh phí đào tạo.

3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo

       Phương pháp này dùng chủ yếu để đào tạo kỹ năng, cung cấp kiến thức cần thiết chủ yếu cho cán bộ quản lý, lãnh đạo trong doanh nghiệp. Việc tổ chức thảo luận, hội thảo theo chủ đề có sự hướng dẫn của người phụ trách, qua đó giúp các thành viên tham gia nắm được những kiến thức và bổ sung kinh nghiệm thực tế. 

4. Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính

      Trong phương pháp này, các chương trình đào tạo được viết sẵn trên đĩa mềm của máy tính, người học chỉ việc thực hiện theo các hướng dẫn của máy tính. Phương pháp này có thể sử dụng để đào tạo rất nhiều kỹ năng mà không cần có người dạy, tạo cho người học có sự chủ động về mặt thời gian.


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]