Các hình thức đào tạo tại doanh nghiệp Phần 1

Công tác đào tạo gắn kết với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp là một chủ trương đúng đắn nhằm làm thay đổi tư duy, cải thiện chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp một cách thường xuyên. Hiệu quả trong hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và các trung tâm đào tạo sẽ góp phần đáng kể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa giảng viên - học viên, học viên - học viên giúp nhân viên và nhà lãnh đạo có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu.

Đào tạo trong công việc

   Đào tạo trong công việc là một phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, trong đó người học sẽ học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc thông qua thực tế thực hiện công việc và thường là dưới sự hướng dẫn của những người lao động lành nghề hơn.

Đào tạo tại doanh nghiệp phần 1

 * Ưu điểm:

 - Đào tạo trong công việc được tiến hành khá đơn giản, học viên được đào tạo tốt về mặt thực hành, kinh nghiệm làm việc cụ thể, do đó có thể vận dụng ngay vào các công việc thực tế.

 - Chi phí đào tạo thấp do trong quá trình đào tạo có thể sử dụng ngay máy móc thiết bị, nhà xưởng của đơn vị để giảng dạy, lại không đòi hỏi đội ngũ giáo viên chuyên biệt.

 - Dễ dàng đánh giá kết quả đào tạo, nhanh chóng có thông tin phản hồi, giúp học viên mau trưởng thành trong công việc.

 - Ngoài ra, đào tạo và phát triển trong công việc giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát nội dung chương trình dạy và học.

 

* Nhược điểm:

- Học viên ít có khả năng phát triển kiến thức về lí luận. Học viên có thể học cả những kinh nghiệm xấu của người hướng dẫn và trở thành thói quen rất khó sửa về sau.

 - Việc đào tạo có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sản xuất.

 - Chương trình đào tạo có thể không bài bản, không theo trình tự từ dễ đến khó, không theo quy trình công nghệ…nên người học không thể có được kiến thức một cách hệ thống.

 - Trong quá trình đào tạo nếu người hướng dẫn không có thái độ truyền nghề vô tư do tâm lý sợ chiếm chỗ sẽ làm giảm hiệu quả của đào tạo.

 

          Đào tạo trong công việc bao gồm các phương pháp sau:

 

1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc

 

   Đây là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo của người dạy. Người dạy giới thiệu và giải thích về mục tiêu công việc và chỉ dẫn tỉ mỉ cách quan sát các thao tác làm việc, trao đổi, học hỏi và làm thử cho tới khi người học thành thạo. Có thể áp dụng phương pháp này để đào tạo cho hầu hết công nhân sản xuất và một số cán bộ quản lí trong doanh nghiệp.

2. Đào tạo theo kiểu học nghề

 

    Đào tạo theo kiểu học nghề là phương pháp đào tạo tại nơi làm việc dưới sự chỉ dẫn của các công nhân lành nghề. Học viên sẽ được học lí thuyết trên lớp rồi đưa đến làm việc dưới sự hướng dẫn của công nhân lành nghề, thực hiện công việc thuộc nghề cho tới khi thành thạo tất cả các kĩ năng của nghề.

   Áp dụng  phương pháp này chủ yếu cho đào tạo các công nhân sản xuất.

3. Kèm cặp và chỉ bảo

 

     Phương pháp này dùng để giúp cho các cán bộ quản lý và các nhân viên giám sát có thể học được các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc trước mắt và công việc trong tương lai thông qua sự kèm cặp, chỉ bảo của người quản lý giỏi hơn.

 

Có 3 cách để kèm cặp là:

 

 + Kèm cặp bởi người lãnh đạo trực tiếp

 + Kèm cặp bởi một cố vấn

 + Kèm cặp bởi người quản lý có kinh nghiệm hơn

 

4.Luân chuyển và thuyên chuyển công việc

 

     Là phương pháp mà người học viên được luân chuyển một cách có tổ chức từ công việc này sang công việc khác để nhằm cung cấp cho họ những kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong tổ chức. Những kinh nghiệm và kiến thức thu được qua quá trình đó sẽ giúp cho họ có khả năng thực hiện được những công việc cao hơn trong tương lai.

 

     Luân chuyển và thuyên chuyển công việc có thể thực hiện theo 3 cách:

 

    + Luân chuyển đối tượng đào tạo đến một bộ phận khác với một cương vị không thay đổi.            

    + Người quản lý được cử đến nhận cương vị công tác mới ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ.        

    + Luân chuyển người học viên trong nội bộ một lĩnh vực chuyên môn.

 

     Bên cạnh hình thức đào tạo trong công việc như đã nói ở trên, còn hình thức đào tạo ngoài công việc sẽ được nói đến trong phần 2.

 

 


[fbcomments url="" width="600" count="off" num="6" countmsg="wonderful comments!"]